MARCELA BROŽOVÁ

 Marcela vystudovala učitelství hudby na Západočeské univerzitě v Plzni. Jako zpěvačka prošla mnohými žánry, což zúročuje i ve hře na ukulele, kterému se věnuje již 7 let. Každoročně se účastní Czech ukulele festivalu, kde krom vystoupení vede také workshopy pro začátečníky. Jako účastník prošla uke workshopy Jamese Hilla, Kimo Husseye, Manitoby Hala, Kena Middletona a dalších. Vyučuje individuálně i skupinově, pořádá workshopy a připravuje zájemce na vystoupení. Podílela se na vzniku české ,,ukučebnice" Ukulele krok za krokem Bena Andersona.

Marcela studied Music education at West Bohemian University Pilsen. As a singer she has tried many musical styles, which she uses to accompany her ukulele. Marcela has taken part in every Czech ukulele festival, both as a performer and a teacher of workshops for beginners. She has studied with James Hill, Kimo Hussey, Manitoba Hal, Ken Middleton, Jody Kamisato and more. She teaches individually and in groups, organizes workshops, and prepares candidates for a performance. She Marcela also participated in the preparation of the Czech "How to Play" book Ukulele krok za krokem (ukulele step by step) by Ben Anderson.